รูป แซลม่อนยำ##1 ของร้าน เม้งปูดอง เสรีไทย27 ซ.เสรีไทย27