เมนู ก๋วยจั๊บนายเอ็ก (Nai Ek Roll Noodle) (ก๋วยจั๊บนายเอ๊ก)

ชื่อเมนูและราคา
ซุป / Soup
ก๋วยจั๊บน้ำใส / Roll Noodles Soup (เล็ก)
ก๋วยจั๊บน้ำใส / Roll Noodles Soup (เล็ก)
279 สั่งไปแล้วเครื่องประกอบไปด้วย หมูกรอบ หมูชิ้น หมูสับ ตับ กระเพาะ ลิ้น เซี่ยงจี้
THB 50
ก๋วยจั๊บน้ำใส / Roll Noodles Soup (กลาง)
ก๋วยจั๊บน้ำใส / Roll Noodles Soup (กลาง)
63 สั่งไปแล้วเครื่องประกอบไปด้วย หมูกรอบ หมูชิ้น หมูสับ ตับ กระเพาะ ลิ้น เซี่ยงจี้
THB 80
ก๋วยจั๊บน้ำใส / Roll Noodles Soup (ใหญ่)
ก๋วยจั๊บน้ำใส / Roll Noodles Soup (ใหญ่)
176 สั่งไปแล้วเครื่องประกอบไปด้วย หมูกรอบ หมูชิ้น หมูสับ ตับ กระเพาะ ลิ้น เซี่ยงจี้
THB 100
เกาเหลาเลือดหมู / Pork Entrails Soup (เล็ก)
เกาเหลาเลือดหมู / Pork Entrails Soup (เล็ก)
75 สั่งไปแล้วเครื่องประกอบไปด้วย เลือด, หมูกรอบ, หมูชิ้น, หมูสับ, ตับ, กระเพาะ, ลิ้น, เซี่ยงจี้
THB 50
เกาเหลาเลือดหมู / Pork Entrails Soup (กลาง)
เกาเหลาเลือดหมู / Pork Entrails Soup (กลาง)
77 สั่งไปแล้วเครื่องประกอบไปด้วย เลือด, หมูกรอบ, หมูชิ้น, หมูสับ, ตับ, กระเพาะ, ลิ้น, เซี่ยงจี้
THB 80
เกาเหลาเลือดหมู / Pork Entrails Soup (ใหญ่)
เกาเหลาเลือดหมู / Pork Entrails Soup (ใหญ่)
64 สั่งไปแล้วเครื่องประกอบไปด้วย เลือด, หมูกรอบ, หมูชิ้น, หมูสับ, ตับ, กระเพาะ, ลิ้น, เซี่ยงจี้
THB 100
เป็ดตุ๋นฟักมะนาวดอง
เป็ดตุ๋นฟักมะนาวดอง
27 สั่งไปแล้วDuck and Winter Melon Soup with Preserved Lime
THB 50
หมด
มะระตุ๋นซี่โครงหมู
มะระตุ๋นซี่โครงหมู
40 สั่งไปแล้วPork Spareribs with Cavilla Fruit Soup
THB 50
หมด
ดอกไม้จีนตุ๋นซี่โครงหมู
ดอกไม้จีนตุ๋นซี่โครงหมู
2 แนะนำ17 สั่งไปแล้วPork Spareribs with Day Lilly Soup
THB 50
เยื่อไผ่ตุ๋นยาจีน
เยื่อไผ่ตุ๋นยาจีน
1 แนะนำ39 สั่งไปแล้วPork Spareribs and Bamboo Pith with Chinese Herbs Soup
THB 60
หมด
ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน
ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน
15 สั่งไปแล้วPork Spareribs with Chinese Herbs Soup
THB 60
ไก่ดำตุ๋นยาจีน
ไก่ดำตุ๋นยาจีน
1 แนะนำ16 สั่งไปแล้วBlack chicken with Chinese Herbs Soup
THB 100
อาหารจานหลัก / Main Dish
ข้าว / Dishes on rice
เครื่องดื่ม / Drink
อาหารเจ/ Vegeterian Food
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยจั๊บหมูกรอบ
ก๋วยจั๊บหมูกรอบ
Crispy  Pork
Crispy Pork
เกาเหลาเลือดหมู
เกาเหลาเลือดหมู
ซี่โครงหมูอบ
ซี่โครงหมูอบ
ก๋วยจั๊บ
ก๋วยจั๊บ
Crispy  Pork
Crispy Pork
Load more...