เมนู ก๋วยจั๊บนายเอ็ก (Nai Ek Roll Noodle) (ก๋วยจั๊บนายเอ๊ก) เยาวราช (one branch)

เกาเหลาเลือดหมู

32 รูป40 แนะนำ