รูป เย็นตาโฟทรงเครื่อง (น้ำ/แห้ง) ของร้าน ปิรันย่าสยาม สยามสแควร์ซอย9