เมนู กนกพร ลอดช่องน้ำตาลข้น (Kanokporn Lod Chong Numtankon)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ลอดช่องน้ำตาลข้น
ลอดช่องน้ำตาลข้น
ลอดช่องสิงคโปร์
ลอดช่องสิงคโปร์
ลองช่องน้ำตลาดข้น น้ำกะทิ ขนมปังเย็นใส่เครื่องอื่นๆ
หวานเย็น
หวานเย็น
ลอดช่องสิงคโปร์นำ้ตาลข้น หอม หวาน อร่อย
ลอดช่องน้ำกะทิ
Load more...