เมนู กนกพร ลอดช่องน้ำตาลข้น (Kanokporn Lod Chong Numtankon)

ชื่อเมนูและราคา
ลอดช่อง
น้ำตาลข้น ธรรมดา
ใส่เครื่อง1-3อย่าง ลอดช่อง แมงลัก ข้าวโพด เผือก มัน ลูกชิด สับปะรด เฉาก๋วย มะเขือเทศ ขนมปัง ขนุน ข้าวเหนียว
THB 25
น้ำตาลข้น พิเศษ
ใส่เครื่อง1-3อย่าง ลอดช่อง แมงลัก ข้าวโพด เผือก มัน ลูกชิด สับปะรด เฉาก๋วย มะเขือเทศ ขนมปัง ขนุน ข้าวเหนียว
THB 30
น้ำกะทิสด ธรรมดา
ใส่เครื่อง1-3อย่าง ลอดช่อง แมงลัก ข้าวโพด เผือก มัน ลูกชิด สับปะรด เฉาก๋วย มะเขือเทศ ขนมปัง ขนุน ข้าวเหนียว
THB 25
น้ำกะทิสด พิเศษ
ใส่เครื่อง1-3อย่าง ลอดช่อง แมงลัก ข้าวโพด เผือก มัน ลูกชิด สับปะรด เฉาก๋วย มะเขือเทศ ขนมปัง ขนุน ข้าวเหนียว
THB 30
หวานเย็น ธรรมดา
ใส่เครื่อง1-3อย่าง ลอดช่อง แมงลัก ข้าวโพด เผือก มัน ลูกชิด สับปะรด เฉาก๋วย มะเขือเทศ ขนมปัง ขนุน ข้าวเหนียว
THB 25
หวานเย็น พิเศษ
ใส่เครื่อง1-3อย่าง ลอดช่อง แมงลัก ข้าวโพด เผือก มัน ลูกชิด สับปะรด เฉาก๋วย มะเขือเทศ ขนมปัง ขนุน ข้าวเหนียว
THB 30
ลอดช่องอย่างเดียว ธรรมดา
THB 25
ลอดช่องอย่างเดียว พิเศษ
THB 30
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ลอดช่องน้ำตาลข้น
ลอดช่องน้ำตาลข้น
ลอดช่องสิงคโปร์
ลอดช่องสิงคโปร์
ลองช่องน้ำตลาดข้น น้ำกะทิ ขนมปังเย็นใส่เครื่องอื่นๆ
ลอดช่องสิงคโปร์นำ้ตาลข้น หอม หวาน อร่อย
หวานเย็น
หวานเย็น
ลอดช่องน้ำกะทิ
Load more...