รูป เกาเหลาเนื้อ ของร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อจินตนา พหลโยธิน 54