รูปร้าน ริมน้ำ (แม่กลอง)
ปิด จะเปิดในวันศุกร์ เวลา 10:00