Le hà Long อาหารเวียดนาม
อาหารอร่อยคะ กาแฟสดที่หอมและรสชาติกลมกล่อมอีด้วยแหนมเนืองน้ำจิ้มอร่อยค่ะ กุ้งพันอ้อย กุ้งกะเบื้องกรอบดี ยิ่งหมูตะไคร้ถึงเครื่องตะไคร้จริงๆ กาแฟรสชาติหอมกลมกล่อมคะ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo