เมนู ข้าวเหนียวมะม่วง บัวลอยไข่หวาน เจ๊แดงบ้านไผ่

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
บัวลอยไข่หวาน
บัวลอยไข่หวาน
recommended
THB 40
บัวลอยไข่เค็ม
บัวลอยไข่เค็ม
recommended
THB 45
บัวลอยไข่คู่(ไข่หวาน+ไข่เค็ม)
บัวลอยไข่คู่(ไข่หวาน+ไข่เค็ม)
recommended
THB 50
ข้าวเหนียวมะม่วง
ข้าวเหนียวมะม่วง
recommendedชุดละ
THB 85
เมนูของหวาน
เมนูน้ำปั่น
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวเหนียวมะม่วง / บัวลอยทรงเครื่อง