รูปทั้งหมดร้าน ป้อม ข้าวต้มกินแล้วรวย สาขา 2 ชายทะเลบางพระ

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ