รูป ซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่ ของร้าน หลิว เซียง ฟง The Promenade