รูป ผัดไททรงเครื่อง (ไม่ใส่เส้น) ของร้าน คาวบอย คาเฟ่