1. รวมรูปร้าน เล้ง เหม่งจ๋าย สุดยอดร้านสุกี้ (เล้ง เหม่งจ๋าย) ปากซอยเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย 4

รูปทั้งหมดร้าน เล้ง เหม่งจ๋าย ปากซอยเจ้าแม่กวนอิม โชคชัย 4

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ