1. เมี่ยงทอดไส้กุ้ง • เพิ่งเคยกินแบบไซส์มินิ อร่อยกรอบ แป้งไม่เหนี่ยว ร้าน Sawan Sumran
เมนูของร้าน Sawan Sumran
เมี่ยงทอดไส้กุ้งเพิ่งเคยกินแบบไซส์มินิ อร่อยกรอบ แป้งไม่เหนี่ยว
0 Like0 Comment
LikeShare
photo