1. รวมรูป ร้านอาหาร ยศข้าวต้ม (Yos Kao Tom) ลาซาล โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ยศข้าวต้ม ลาซาล - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ