เมนู สลัดเทอเรส (Salad Terrace)

สลัดหมูทอดทงคัตสึไส้ชีส

1 รูป2 แนะนำ