PunTung Coffeehouse
เค้กMillefeuille(มิวเฟย)Millefeuille (มิวเฟย) เป็นขนมฝรั่งเศสแป้งพายบางกรอบใส้เป็นเกาลัคและชาเขียว ชิ้นละ85บาท #ปั้นตังค์แบ่งปันความสุข #puntungcoffeehouse #puntung_coffeehouse #ปั้นตังค์ #ปั้นตังค์คอฟฟี่เฮาส์ #millefeuille... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo