รูป เกาเหลาเนื้อไทยฟร้านซ์ ของร้าน วัวนู้ด เพลินจิต