1. รวมรูป ร้านอาหาร หมี่ต้นโพธิ์ (Mee Ton Poe) 2 โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน หมี่ต้นโพธิ์ 2 - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ