รูป ปลาดิบชุดใหญ่ ของร้าน Aroi Maki&sushi Craft บ่อฝ้าย