1. รวมรูปร้าน ข้าวต้มปลาท่าฉลอม (พระราม8-อรุณอัมรินทร์) (ข้าวต้มปลาท่าฉลอม)
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ