รูป ชาไทย/ชาเขียวนมสด ของร้าน นิยม อีท มายด์ ฟาร์เธอ องครักษ์ นครนายก