1. รวมรูปร้าน คำหอม หมูกะทะ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ and Restaurant (คำหอม หมูกะทะ) รังสิตคลอง4 ตลาดกลางลาดสวาย

รูปทั้งหมดร้าน คำหอม หมูกะทะ รังสิตคลอง4 ตลาดกลางลาดสวาย