เมนู กะเพราลำดวน

ชื่อเมนูและราคา
อาหารจานเดียว
ข้าวกะเพราหมู ธรรมดา
THB 30
ข้าวกะเพราหมู พิเศษ
THB 40
ข้าวกะเพราไก่ ธรรมดา
THB 30
ข้าวกะเพราไก่ พิเศษ
THB 40
ข้าวกะเพราเนื้อ ธรรมดา
THB 30
ข้าวกะเพราเนื้อ พิเศษ
THB 40
ผัดไทยหมู ธรรมดา
THB 30
ผัดไทยหมู พิเศษ
THB 40
เพิ่มเติม
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร