รูป เปี๊ยะม้วนสังขยา ของร้าน ขนมบ้านโกไข่ สนามบินหาดใหญ่