รูป ข้าวผัดเครื่องแกงปลาหมึก ของร้าน ขนมบ้านโกไข่ สนามบินหาดใหญ่