เจ๊ส่วน บะหมี่เกี๊ยว

ปิดอยู่จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 08:30

เมนู เจ๊ส่วน บะหมี่เกี๊ยว

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
บะหมี่เกี้ยวน้ำ
บะหมี่แห้ง+เกี๊ยวน้ำ