เมนู Roof 409 Bar & Bistro

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Mozzarella Sticks
Mozzarella Sticks
meringe raspberry ice cream lychee chantilly
meringe raspberry ice cream lychee chantilly
Chocolate Sphere Milk Chocolate Mousse
Chocolate Sphere Milk Chocolate Mousse
Roasted Chicken Leg
Roasted Chicken Leg
Loaded French Fries
Loaded French Fries
The Roof 409 Bacon Cheeseburger
The Roof 409 Bacon Cheeseburger
Load more...