รูป คะน้าฮ่องกงผัดน้ำมันหอย ของร้าน สมายล์แอทวอเตอร์ไซด์