เฮียหงอ กุ่ยฉ่าย

ปิดอยู่จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 09:00

เมนู เฮียหงอ กุ่ยฉ่าย

เมนูแนะนำโดยสมาชิก
กุ่ยช่ายทอดร้อนๆ