1. มะม่วงเบาติดเปลือกแช่อิ่ม • มะม่วงเบาติดเปลือกแช่อิ่ม เปรี้ยว หวาน กรอบ และกลิ่นหอมที่มากว่าแบบปอกเปลือก ร้าน เจ๊เกี้ยมะม่วงแช่อิ่ม ตลาดกิมหยง
เมนูของร้าน เจ๊เกี้ยมะม่วงแช่อิ่ม ตลาดกิมหยง
มะม่วงเบาติดเปลือกแช่อิ่มมะม่วงเบาติดเปลือกแช่อิ่ม เปรี้ยว หวาน กรอบ และกลิ่นหอมที่มากว่าแบบปอกเปลือก
2 Likes0 Comment
LikeShare
photo