รูป เครปนูเทลล่า+กล้วย+เม็ดมะม่วง ของร้าน นุ้ยนมสด