เมนู ปลาด้า ชาบู (Pradashabu)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
หมูรวม
ชุดปลาทับทิม
ปูอัดวาซาบิ
ชุดซีฟู๊ด