สลัดบาร์ 108 (Salad Bar 108)

ปิดอยู่จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 11:00

เมนู สลัดบาร์ 108 (Salad Bar 108)

ชื่อเมนูและราคา
ชุดสลัด
ชุดสลัดขนาดกลาง
ชุดสลัดขนาดกลาง
(ฟรีน้ำสลัด3ถ้วย)
THB 80
ชุดสลัดขนาดใหญ่
ชุดสลัดขนาดใหญ่
(ฟรีน้ำสลัด4ถ้วย)
THB 120
น้ำสลัด
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
สลัดไก่
สลัดไก่
มันเทศญี่ปุ่น
น้ำสลัดไทไท
น้ำสลัดไทไท
สลัดผักรวม
สลัดผักรวม
ลูกชิด
สลัดสมรม