ดีลส่วนลดพิเศษ ร้าน ข้าวแช่ บ้านวรรณโกวิท สำหรับสมาชิกวงใน