รูป ปั้นขลิบนึ่งไส้ปลา ของร้าน ข้าวแช่ "บ้านวรรณโกวิท"