ดีลส่วนลดพิเศษ ร้าน กับข้าว’กับปลา (Kubkao’KubPla) ดิ เอ็มควอเทียร์ สำหรับสมาชิกวงใน