เมนู เล็กน้อย ข้าวมันไก่ เจ้าดั้งเดิม(30ปี) (เล็กน้อย ข้าวมันไก่ สวนหลวง) สวนหลวงร.9

ชื่อเมนูและราคา
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ข้าวหมกไก่ทอด