รูป เส้นหมี่ผัดกระเฉด ของร้าน ครัวเจ๊ง้อ เดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก