รูป ข้าวหน้าห่าน ของร้าน เล่าตั้งลือชื่อห่านพะโล้ เยาวราช