รูป ห่านพะโล้ ของร้าน เล่าตั้งลือชื่อห่านพะโล้ เยาวราช