รูป แกงจืดหัวไชเท้าซี่โครงหมู ของร้าน เล่าตั้งลือชื่อห่านพะโล้ เยาวราช