เมนู ชุมพล ข้าวมันไก่

ชื่อเมนูและราคา
เมนูข้าวจานด่วน
ข้าวหมูแดง
ข้าวหมูแดง
THB 40
ข้าวหมูแดง (พิเศษ)
THB 50
ข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่
THB 40
ข้าวมันไก่ (พิเศษ)
ข้าวมันไก่ (พิเศษ)
THB 50
ข้าวมันไก่+หมูกรอบ
THB 50
ข้าวมันไก่+หมูแดง
THB 50
ข้าวหมูแดง+หมูกรอบ
THB 50
ข้าวหมูกรอบ
THB 50
ข้าวรวมมิตร
ข้าวรวมมิตร
THB 50
เมนูก๋วยเตี๋ยว
เมนูข้าวครอบครัว
เครื่องดื่ม
เมนูทานเล่น