รูปร้าน ครัวทิดเทือง
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 08:00