รูป บันไก่กรอบ ของร้าน ฮอตโตะ บัน ธรรมศาสตร์ รังสิต