รูป เชคฟราย(เฟรนฟราย) ของร้าน ฮอตโตะ บัน ธรรมศาสตร์ รังสิต