1. รวมรูปร้าน เจ้เหมยสุกี้จีนยูนนาน (เจ๊เหมยสุกี้ยูนนานและอาหารจีน-เชิงดอยอ่างขาง)

รูปทั้งหมดร้าน เจ๊เหมยสุกี้ยูนนานและอาหารจีน-เชิงดอยอ่างขาง

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ