เมนู ข้าวมันไก่ (Kao Mun Kai) สาธุประดิษฐ์ 25

ชื่อเมนูและราคา
อาหารจานหลัก
ข้าวมันไก่ธรรมดา
3 สั่งไปแล้ว
THB 40
ข้าวมันไก่เพิเศษ
12 สั่งไปแล้ว
THB 50
ไก่จานเล็ก
2 สั่งไปแล้ว
THB 100
ไก่จานใหญ่
6 สั่งไปแล้ว
THB 200
ไก่ห่อกลับบ้านเริ่มต้นที่
2 สั่งไปแล้ว
THB 100
ข้าวเปล่า ห่อละ
9 สั่งไปแล้ว
THB 10
ข้าวเปล่า ถ้วยละ
1 สั่งไปแล้ว
THB 8
แยกน้ำจิ้ม+น้ำแกง ห่อละ
4 สั่งไปแล้ว
THB 40
เครื่องดื่ม
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร