รูป Kuroge Wagyu Shabu-Shabu ของร้าน KITAOHJI GINZA