1. ข้าวโบล์วแซลมอนย่างมัลติเกรน Multigrain Salmon Poke Bowl • [Promotion] ข้าวโบล์วแซลมอนย่างมัลติเกรน Multigrain Salmon Poke Bowl ร้าน สวนผัก โอ้กะจู๋ Nim City Daily
เมนูของร้าน สวนผัก โอ้กะจู๋ Nim City Daily
ข้าวโบล์วแซลมอนย่างมัลติเกรน Multigrain Salmon Poke Bowl[Promotion] ข้าวโบล์วแซลมอนย่างมัลติเกรน Multigrain Salmon Poke Bowl
0 Like0 Comment
LikeShare
photo